Οι τελωνειακοί δασμοί και φόροι για τις εισαγόμενες αποστολές διαφοροποιούνται ανάλογα με την χώρα προορισμού και το μεταφερόμενο είδος, και μπορεί να κυμανθούν από 0% έως 25%  ή και περισσότερο. Η ομάδα εξυπηρέτησης των πελατών μας μπορεί συνήθως να σας δώσει μια ακριβή εκτίμηση των εξόδων. Ωστόσο, τα τελικά ποσά δασμών και φόρων δεν μπορούν να προβλεφθούν καθώς υπόκεινται σε κατηγοριοποιήσεις και αποφάσεις των τελωνειακών αρχών κατά την εισαγωγή της αποστολής στην χώρα προορισμού.