Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την υπηρεσία που θα επιλέξετε. Εμείς σας προσφέρουμε δύο τύπους υπηρεσιών LTL: Ταχεία LTL μεταφορά και απλή LTL μεταφορά. Στις περιπτώσεις απλής μεταφοράς θα σας ενημερώσουμε για την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης με πιθανότητα απόκλισης 2 έως 3 ημερών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τον όγκο του φορτίου και άλλους παράγοντες. Αν η αποστολή σας πρέπει να παραδοθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο σας προτείνουμε να επιλέξετε την υπηρεσία Ταχείας LTL μεταφοράς.